ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สุดท้ายปลายโด่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สุดท้ายปลายโด่ง

    หมายถึง ปลายสุด

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "สุดท้ายปลายโด่ง"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ปลายอ้อปลายแขมที่ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้, ที่ยังอยู่ห่างไกล.
บานปลายขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม, ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตออกไป; ใช้เงินเกินกว่าที่ประมาณหรือกําหนดไว้.
ต้นคดปลายตรงคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดี
ต้นร้าย ปลายดีตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสํานึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ต้นร้าย แต่ ปลายดี
คบคนจรนอนหมอนหมิ่นคบคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า