ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สาหัสสากรรจ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สาหัสสากรรจ์

    หมายถึง แสนสาหัส, ร้ายแรงมาก, คอขาดบาดตาย, เช่น ได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์, โดยปริยายหมายความว่า ลำบากยิ่ง เช่น ทางนี้ทุรกันดารสาหัสสากรรจ์ บุกป่าฝ่าดงอย่างสาหัสสากรรจ์.

    สำนวนไทย