ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สันหลังยาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สันหลังยาว

    หมายถึง เรียกคนเกียจคร้านเอาแต่นอนว่า ขี้เกียจสันหลังยาว หรือใช้สั้น ๆ ว่า สันหลังยาว ก็มี, ขี้เกียจหลังยาว ก็ว่า.

    สำนวนไทย