ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สวมหัวโขน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวมหัวโขน

    หมายถึง เอาหัวโขนสวมศีรษะ, โดยปริยายหมายความว่า ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตหรือมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วมักลืมตัวชอบแสดงอำนาจ.

    สำนวนไทย