ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ว่านอนสอนง่าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ว่านอนสอนง่าย

    หมายถึง อยู่ในโอวาท, เชื่อฟังคำสั่งสอนโดยดี.

    สำนวนไทย