ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "วัดรอยตีน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัดรอยตีน

    หมายถึง เทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่ เช่น ลูกศิษย์วัดรอยเท้าครู, คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่น เช่น ลูกน้องวัดรอยตีนหัวหน้า.

    สำนวนไทย