ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ลงแดง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลงแดง

    หมายถึง ท้องเดินและถ่ายเป็นเลือดออกมามาก (มักใช้แก่คนอดฝิ่น).

    สำนวนไทย