ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ลงแขก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลงแขก

    หมายถึง ร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำงานเช่นดำนา เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบ้าน; รุมกันข่มขืนกระทําชําเราหญิง.

    สำนวนไทย