ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยกเค้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกเค้า

    หมายถึง เอาต้นทุนหรือกองทุนไปหมด (ใช้แก่การพนัน) เช่น แทงยกเค้า; ขโมยทรัพย์สินไปหมด เช่น เขาถูกยกเค้า.

    สำนวนไทย