ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยกเครื่อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกเครื่อง

    หมายถึง ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น.

    สำนวนไทย