ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยกภูเขาออกจากอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกภูเขาออกจากอก

    หมายถึง โล่งอก, หมดวิตกกังวล, ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป.

    สำนวนไทย