ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ม้วนเสื่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ม้วนเสื่อ

    หมายถึง เสียการพนันจนหมดตัว; เลิกกิจการเพราะขาดทุนจนไม่สามารถดําเนินกิจการนั้นต่อไปได้.

    สำนวนไทย