ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มือที่สาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือที่สาม

    หมายถึง บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย.

    สำนวนไทย