ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พูดเป็นนัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พูดเป็นนัย

    หมายถึง พูดอ้อม ๆ โดยไม่บอกเรื่องราวตรง ๆ.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "พูดเป็นนัย"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
กำปั้นทุบดินการพูดแบบกว้าง ๆ อาจจะตรงประเด็นหรือไม่ตรง เป็นการตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ผิด แต่เป็นการตอบที่ไม่ได้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง
ได้น้ำได้เนื้อได้อะไรที่เป็นประโยชน์ ได้อะไรที่ดี ๆ มีสาระ ครบถ้วน ใช้บอกในหลายเหตุการณ์ เช่น การฟัง การพูด การทำงาน ค้าขาย กำไร เป็นต้น