ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฝากไว้ก่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝากไว้ก่อน

    หมายถึง ผูกใจเจ็บ, ตั้งใจจะแก้แค้นภายหลัง.

    สำนวนไทย