ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฝากเนื้อฝากตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝากเนื้อฝากตัว

    หมายถึง มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.

    สำนวนไทย