ฝรั่งบางเสาธง

สำนวนไทย

หมายถึงคนวางท่าเหมือนฝรั่ง

1