ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฝรั่งบางเสาธง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝรั่งบางเสาธง

    หมายถึง คนวางท่าเหมือนฝรั่ง

    สำนวนไทย