ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปีกกล้าขาแข็ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปีกกล้าขาแข็ง

    หมายถึง พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตําหนิติเตียนผู้น้อย.

    สำนวนไทย