ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากตลาด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากตลาด

    หมายถึง ถ้อยคำที่โจษหรือเล่าลือกัน เช่น ปากตลาดเขาว่ากันมาอย่างนี้. ปากจัด.

    สำนวนไทย