ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปัดสวะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปัดสวะ

    หมายถึง [-สะหฺวะ] ก. ทําอย่างขอไปที, ผลักให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไป.

    สำนวนไทย