ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บอกศาลา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บอกศาลา

    หมายถึง ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.

    สำนวนไทย