สำนวนไทย

บอกศาลา

หมายถึง ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.บอกศาลา หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย