ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บนบานศาลกล่าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บนบานศาลกล่าว

    หมายถึง ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ นำของมาบนหรือสัญญาว่าจะทำเพื่อให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อหนุน

    สำนวนไทย