สำนวนไทย

บนบานศาลกล่าว

หมายถึง ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ นำของมาบนหรือสัญญาว่าจะทำเพื่อให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนบนบานศาลกล่าว หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย