ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำไหลไฟดับ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำไหลไฟดับ

    หมายถึง เร็วและคล่อง (ใช้แก่กริยาพูด).

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "น้ำไหลไฟดับ"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ใส่คะแนนไม่ทันเร็วมาก, คล่องมาก, (ใช้แก่กริยาพูด), เช่น เธอพูดเร็วมากจนใส่คะแนนไม่ทัน.
ขวานฝ่าซากผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่กริยาพูด)