ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นั่งในหัวใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นั่งในหัวใจ

    หมายถึง รู้ใจ, ทําถูกต้องตรงตามที่ผู้อื่นคิดไว้.

    สำนวนไทย