สํานวนไทย

นั่งในหัวใจ

หมายถึง รู้ใจ, ทําถูกต้องตรงตามที่ผู้อื่นคิดไว้.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นั่งในหัวใจ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. รู้ใจ, ทําถูกต้องตรงตามที่ผู้อื่นคิดไว้.

ภาพประกอบ

  • นั่งในหัวใจ

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"