ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นับสิบไม่ถ้วน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นับสิบไม่ถ้วน

    หมายถึง หลง เลอะเลือน

    สำนวนไทย