ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นกกระปูด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกกระปูด

    หมายถึง คนที่ชอบเปิดเผยความลับ

    สำนวนไทย