ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย

    หมายถึง การทิ้งทวน ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย

    สำนวนไทย