ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ทองไม่รู้ร้อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทองไม่รู้ร้อน

    หมายถึง การกระทำที่เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือรู้สึกอย่างไร

    สำนวนไทย