สำนวนไทย

ทองไม่รู้ร้อน

สำนวนไทย

หมายถึงการกระทำที่เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือรู้สึกอย่างไร

1