ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ถอนหงอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถอนหงอก

    หมายถึง ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่ พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่

    สำนวนไทย