ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ติดสอยห้อยตาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ติดสอยห้อยตาม

    หมายถึง คอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย

    สำนวนไทย