ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาสีตาสา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาสีตาสา

    หมายถึง คนบ้านนอกไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทันเล่ห์เหลี่ยมคนในเมือง

    สำนวนไทย