ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาลยอดด้วน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาลยอดด้วน

    หมายถึง คนที่ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกแล้ว

    สำนวนไทย