ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตลกบริโภค"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตลกบริโภค

    หมายถึง ทำเนียน ทำตลกกลบเกลื่อน เพื่อผลประโยชน์หรือ ทำตัวเฮฮา ไปซะทุกเรื่อง

    สำนวนไทย