ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชุบมือเปิบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชุบมือเปิบ

    หมายถึง ฉวยโอกาส เอาสิ่งของคนอื่นทำจนสำเร็จแล้วมาเป็นประโยชน์ของตน โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอะไรมาก่อนเลย

    สำนวนไทย