ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชนักติดหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชนักติดหลัง

    หมายถึง คนที่เคยทำความชั่วหรือความผิด แล้วสิ่งเหล่านั้นยังคงติดตัวอยู่ เหมือนเป็นตราบาป

    สำนวนไทย