ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฉ้อราษฎร์บังหลวง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉ้อราษฎร์บังหลวง

    หมายถึง ทุจริตในหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ฉ้อราษฎร์บังหลวง"   ได้แก่

สำนวนไทย
ปัดสวะ[-สะหฺวะ] ก. ทําอย่างขอไปที, ผลักให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไป.
ฉลาดแกมโกงฉลาดในทางทุจริต
บอกศาลาประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.
มือสะอาดมีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.
หมูในเล้าผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของตน
โลภโมโทสันอยากได้มาก ๆ เช่น อย่างหนึ่งทุจริตคิดร้ายผัว อีกอย่างมัวโลภโมโทสัน. (ขุนช้างขุนแผน).
แพะรับบาปคนที่ต้องรับผิดในสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำ
กินเศษกินเลยกินกําไร ยักเอาเพียงบางส่วนที่มีจํานวนเล็กน้อยไว้ ยักเอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตนเอาเพียงบางส่วนไว้เป็นของตน
โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกการกำจัดศัตรูนั้น ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปจริง ๆ ไม่ให้เหลือผู้สืบทอดหรือผู้ที่จะกลับมาเป็นศัตรูได้อีก ใช้กับการฆ่าและกับการหน้าที่การงาน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

สำนวนไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนวนไทยทั้งหมด