ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จุดไต้ตำตอ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จุดไต้ตำตอ

    หมายถึง พูด/ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเอาเจ้าของเรื่องเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างไม่รู้ตัว

    สำนวนไทย