จืดเหมือนไชยเชษฐ์

สำนวนไทย

หมายถึง ได้ยินได้ฟังมาบ่อย ๆ

1

จืดเหมือนไชยเชษฐ์