ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จืดเหมือนไชยเชษฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จืดเหมือนไชยเชษฐ์

    หมายถึง ได้ยินได้ฟังมาบ่อย ๆ

    สำนวนไทย