จืดเหมือนไชยเชษฐ์

สำนวนไทย

หมายถึงได้ยินได้ฟังมาบ่อย ๆ

1