ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฆ้องปากแตก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆ้องปากแตก

    หมายถึง คนที่เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของผู้อื่นไปโพนทะนา ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

    สำนวนไทย