ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คางเหลือง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คางเหลือง

    หมายถึง ป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิต อาการหนักถึงหนักมาก

    สำนวนไทย