สำนวนไทย

ขนทรายเข้าวัด

หมายถึง ทําบุญกุศลโดยวิธีนําหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวมขนทรายเข้าวัด หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย