ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ขนทรายเข้าวัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขนทรายเข้าวัด

    หมายถึง ทําบุญกุศลโดยวิธีนําหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวม

    สำนวนไทย