สำนวนไทย

ขนทรายเข้าวัด

สำนวนไทย

หมายถึงทําบุญกุศลโดยวิธีนําหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวม

1