ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กาหลงรัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กาหลงรัง

    หมายถึง ผู้ที่ไปหลงติดอยู่ ณ บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วไม่ยอมกลับบ้านของตน ผู้เร่ร่อนไปไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง

    สำนวนไทย