ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระชังหน้าใหญ่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระชังหน้าใหญ่

    หมายถึง จัดจ้าน, ออกหน้ารับเสียเอง เช่น แม่กระชังหน้าใหญ่

    สำนวนไทย