ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Your idea is out of order."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Your idea is out of order.

    แปลว่า ความคิดของคุณไม่เข้าท่าเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale