ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Your books are all over the place."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Your books are all over the place.

    แปลว่า หนังสือของคุณวางอยู่ทั่วไปหมด

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale