ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "You can say that again"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You can say that again

    แปลว่า ใช่เลย นั่นถูกต้องที่สุด เห็นด้วยเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล