ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "You can always fool yourself, but you can't fool me."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You can always fool yourself, but you can't fool me.

    แปลว่า นายหลอกตัวเองได้เสมอ แต่หลอกฉันไม่ได้หรอก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale