ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Where there's a will there's a way."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Where there's a will there's a way.

    แปลว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

    Listen to voicemalefemale