ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "We've heard a great deal about you."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    We've heard a great deal about you.

    แปลว่า พวกเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมากมาย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale