ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "We want to make sure that she get home safely."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    We want to make sure that she get home safely.

    แปลว่า พวกเราต้องการมั่นใจว่าเธอจะถึงบ้านอย่างปลอดภัย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale